Företag i samverkan

BROAB - en mötesplats

Här hittar du information, bilder och små filmavsnitt från några av de senaste Broabträffarna.

BROAB:s företagsträffar är av varierande karaktär och vänder sig till olika målgrupper. Den gemensamma nämnaren är mötet mellan människor. Här finns tillfälle att knyta nya kontakter med företagare eller arbetssökande.

Information om kommande företagsträffar finns på startsidan.

Välkommen!

BROAB Företagsgrupp | Ärtstigen 4 | 561 51 Huskvarna | Telefon: 036 – 13 95 95 | Mobil: 0708-80 45 50 | info@broab.nu
Publiceringsverktyg: KEYnet - Informationscentralen