Företag i samverkan

Återblick Husqvarna AB 7/12 

Vi blev 30-talet deltagare som kom från alla väderstreck och allra längst bort från Torsås. Det blev fullt i det abonnerade rummet och ett härligt sorl innan vi intog jullunchen. Efter lunchen delades vi upp oss i 3 grupper och fick en jättefin guidning i montering av motorsågar, gjuteriet och bearbetningen.

Mycket historia med byggnader från 1872 och med en 100 m lång skjutbana under marken som även används idag. 

Av intresse från sågmonteringen

Hantering av 1 miljon detaljer per dag med 600 olika leverantörer. Varje 55:e sek är en såg klar. 3000 sågar per dag eller 4000 produkter per dag under lågsäsong med 1-skift men betydligt mer vid högsäsong och 2-skift. 

Noterat från Gjuteriet och bearbetningen

200 grader i härdugnen med 7 lackfärger.I gjuteriet och bearbetningen arbetar 200 personer med 4-skift i gjuteriet och 2-skift för dem som jobbar med 300 olika fixturer.Aluminium håller smälttemperaturen 680 grader och presstrycket är 100 ton. Varje detalj tar 20 sek. och oljan som kyler ned detaljen håller 200 grader. Vatten och olja används sedan att rengöra verktyget. 

Återsamling i biosalongen

Per Carlbäck berättade om Husqvarnas Brandorienterade program där Husqvarna har 47% med 13% lönsamhet och därmed fortsätter att vara en oerhört viktig produkt i hela sortimentet. Per berättade också om uppbyggnaden av en ny monteringslina för tillverkningen av motorsågskedjor som kommer att vara i drift under nästa år. 

Efter paus med kaffe och kaka blev det vinstdragning och även presentation av kommande träffar på Gårdsman och Kök & Tvättexperten under 2016 och information från MEMU om företagets verksamhet, lunchträffar i BROAB och kommande träff mellan intresserade företagare och arbetssökande nysvenskar på Kungsporten den 28/1. 

Per Martinsson berättade sedan om den snabba utvecklingen av batteridrivna produkter som kommer mer och mer. Även professionella användare köper numera eldrivna produkter beroende på användningsområdet där fördelarna överväger nackdelarna. Det är klart mer miljövänligt utan avgaser, lägre vibrationer och service och reparationer är också billigare. De sista åren har även kapaciteten ökat med 40% men med samma vikt som tidigare. 

Ett varmt tack till alla som kom på träffen och ett särskilt tack till Per Carlbäck och Pär Martinsson för era intressanta ämnen inom era specialområden.

Frukostträff hos Gårdsman

Vi inbjuder till årets första träff på Gårdsman den 19 jan. kl 08.00 – 10.00.

Kom och få del av expertråd när det gäller inköp och skötsel av trädgårdsprodukter. Vi får möta ett expansivt företag Mek & maskin som äger och har vidareutvecklat Gårdsman AB i Jönköping.

Läs mer och anmäl dig
BROAB Företagsgrupp | Ärtstigen 4 | 561 51 Huskvarna | Telefon: 036 – 13 95 95 | Mobil: 0708-80 45 50 | info@broab.nu
Publiceringsverktyg: KEYnet - Informationscentralen