Företag i samverkan

Återblick från besöken på Thells AB och Karl Andersson & Söner AB

Det blev fullsatt vid lunchtid med drygt 20-talet deltagare som blev varmt mottagna av Henrik Thell som bjöd oss på en god lunch i den nya kontorslokalen.

Efter lunchen fick vi en visning av verksamheten och en ny modern fräs – en Vermeer och en speciell demonstration av den nya miljövänliga metoden med 98-gradigt hetvatten som används vid ogräsbekämpning med utmärkt resultat. Vattenåtgången uppgår till max 9 liter per minut under lågt tryck, 2 bar.

Efter uppskattad vinstdragning berättade Henrik Thell om företagets utveckling från starten 2008 med stubbfräsning till ett mer komplett serviceföretag som nu är väletablerade på marknaden och utför många andra avancerade arbeten.Vi fick även en återblick från det sista året som varit tufft med många investeringar men där medel inte saknats till nödvändiga utbetalningar. Som ett led i att vara ett komplett serviceföretag och att det finns god kompetens i företaget för detta så har verksamheten breddats med nya arbetsområden inom mark och anläggning.

Andreas Wadskog tog över stafettpinnen nu och vi fick historiken med Karl Andersson som startade verksamheten 1898 i Berghem. Karl och Ida fick 6 flickor och 5 pojkar varav 4 av sönerna så småningom arbetade i företaget. En vindsnurra byggdes 1906 och kompletterades med en fotogendriven motor 1911 innan vindsnurran elektrifierades 1918. En äldre kvinna sa då ”att det fungera nere på slätta, det förstår jag, men att få upp den för backen – det får de aldrig”).

Ny fabrik byggdes 1945 på nuvarande plats för att komma närmare staden och kommunikationer. 1946 brann byggnaden ned i Berghem och en ny fabrik i grannbyn, Siring, införskaffades. Därefter byggdes det till i Huskvarna ungefär vart 20:e år; 1960, 1980, 2003 (flyttades Siringefabriken till Huskvarna) och 2015 så nu är det hela 6500 kvm med 32 anställda med omsättning 32 mkr. 25-30% exporteras till ett 20-tal länder som Finland, Norge, Australien, Hongkong och Qatar mfl. Andelen är 80% offentlig miljö och 20% möbelaffärer till hem.

Karl Andersson arbetar med fristående formgivare och produkterna har en unik identitet med betoning på detaljer, form, materialmöten och sammansättning.I tillverkningen fick vi följa olika processer med både hantverk och produktion i helautomatiska maskiner för att vara både flexibel och konkurrenskraftig.

Vi avslutade träffen med en fikapaus och frågestund där Patrik Sandström på KEYnet Sweden AB berättade om fördelarna med en lång kundrelation som ger vissa fördelar och vikten av att hålla hemsidan uppdaterad och teknikanpassad. Tack till våra värdföretag för en givande träff och tack till alla deltagare som bidrog med intressanta frågor och den trivsamma atmosfären!

 

Fotograf Bodil Pettersson, JobDesign

CNC Snickerier AB

I höst kommer vi anordna en träff hos CNC Snickerier i deras nya lokaler på Hedenstorp. Håll ögon och öron öppna så att du inte missar denna spännande träff.

BROAB Företagsgrupp | Ärtstigen 4 | 561 51 Huskvarna | Telefon: 036 – 13 95 95 | Mobil: 0708-80 45 50 | info@broab.nu
Publiceringsverktyg: KEYnet - Informationscentralen