Företag i samverkan

 

Broab-träff på Circular Centre!

Den 26:e november var vi på en intressant och givande träff på det sociala företaget Cirkular Centre (CC). Värd för träffen var Patrik Sundberg som driver Sundberg Sustainability och RekoSund. Att träffen hölls på Circular Centre beror på att RekoSund är en av CC:s ”Circular Partners”. Under träffen fick vi förutom att njuta av en fantastiskt god lunch också höra om hur samarbeten lett fram till många konkreta hållbara lösningar.

Genom samarbeten mellan några företag som alla har som gemensam värdegrund att samarbetet ska gynna alla och inte i första hand den egna verksamheten har många värdefulla hållbara lösningar erhållits. Samarbetena har bland annat lett fram till utveckling och stärkt konkurrenskraft hos fler än 50 företag i länet, ett hållbarhetsnätverk för företag, offentlig och ideell sektor med fler än 60 medlemmar, och starten av Circular Centre som också har ett flertal så kallade Circular Partners, till exempel IKEA, RekoSund och Vän.

Under träffen hölls flera korta presentationer. Bland annat berättade Alina Hulterskog från Recyctec om hur de i en världsunik process behandlar uttjänt glykol och renar den för att sedan sälja den som ny högkvalitativ glykol. Uttjänt glykol är klassat som farligt avfall och den ”normala” hanteringen är att den förbränns i avfallsvärmeverk. Genom att rena glykolen sparas naturresurser och miljöpåverkan minskar. Alina tipsar om att efterfråga och köpa deras ”Earthcare-glykol” som är ett riktigt bra miljöval.

Patrik Sundberg berättade om hur RekoSund som Cirkular Partner bidrar till att ge kvinnorna på Circular Centre sysselsättning och arbetslivserfarenhet och underlätta för dem att få en anställning. RekoSund säljer hållbara profil- och konsumentprodukter och Patriks tipsar om att förlägga konferenser till Cicular Centres lokaler och att köpa profilprodukter till ert företaget likaväl som privata inköp på Circular Centre för att gynna verksamheten och kvinnorna som sysselsätts där.

Mariana Morosanu berättade om hur Circular Centre startade i mars 2019 utan en krona i startkapital. Circular Centre är ett socialt arbetsintegrerande företag som tror på människor. Kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden får genom CC:s verksamhet erfarenhet inom tex. sömnad, kök, restaurang, butik, lager och konferensverksamhet och får hjälp att hitta ut på arbetsmarknaden. Allt detta görs med utgångspunkt i den cirkulära ekonomin som innebär att skapa cirkulära flöden på samma sätt som i naturen där allt återanvänds. Verksamheten genererar både cirkulära produkter och människor som cirkuleras ut på arbetsmarknaden. Mariana ser gärna fler ”Circular Partners” som både ger och får i samarbete med Circular Centre.

Till slut ett stort tack till alla deltagare som kom och bidrog till den intressanta träffen!

Missa inte nästa träff på Husqvarna den 11 mars

Den 11 mars håller Broab en mycket intressant träff på Husqvarna AB. På träffen kommer vi bland annat få en genomgång av den nya edge fabriken

Läs mer om träffen och anmäl dig
BROAB Företagsgrupp | Ärtstigen 4 | 561 51 Huskvarna | Telefon: 036 – 13 95 95 | Mobil: 0708-80 45 50 | info@broab.nu
Publiceringsverktyg: KEYnet - Informationscentralen