Företag i samverkan

Historik

BROAB startade 1996 av Bert Oskarsson med en vision att vara en mötesplats för företagare och möta olika behov. 4  företag från starten har utökats till över 100 företag. Efter första träffen på Dimas 1996 har BROAB haft ca 240 företagsträffar med ca 3500 deltagarbesök.

BROAB fick 1998 uppdraget i en konsultsamverkan att marknadsföra Samhall mot 700 företag, vilket resulterade i flera företagsträffar och praktikplatser.
Under åren 1998 - 2004 har ett 30-tal företag fått konsulthjälp genom BROAB till att driva egna växtkraft mål 4 och mål 3- projekt. BROAB har även varit projektledare för ett 10-tal olika projekt inom specialområden som nyföretagande, produktutveckling, exportsatsningar, rekryteringssamverkan mm med ca 50-talet företag engagerade.
Som en följd av projekten har BROAB under 2000 - 2004 fått förtroendet att vara kursansvarig för ca 130 deltagare i Office, Excel, Internet, AutoCad. Kurser har även hållits i Photoshop, InDesign, PDF och Hemsidor på ITM på Kungsporten.

Från 2002 började BROAB anordna resor för företagsledare och arbetssökande till Prisma Teknik i Tibro som bl a tillverkar övergångsignaler i en unikt vacker industribyggnad. Totalt har 22 resor anordnats med över 230 personer där många har fått ny uppmuntran och inspiration.

BROAB har under 20 år stöttat företagsledare och arbetssökande i olika livssituationer. Från hösten 2003 har därför BROAB utvecklat tjänsten företagsutveckling och mentorskap där samtal och stöd vid generationsväxlingar av företagsledning, personal och strukturförändringar ingår som viktiga byggstenar. Under november 2007 startade BROAB en utbildning i ledarskap på säker grund med ett 10-tal ledare under 6 heldagar med avslutning i augusti 2008. Utbildningen resulterade i konkreta åtgärder i verksamheten och ett fördjupat samarbete mellan ledarna som fortsätter efter utbildningen.

Under våren 2007 har ca 20-talet arbetssökande fått coachning till nya arbeten eller förbättrad situation på arbetsmarknaden som BROAB även marknadsför under resursbanken. Ett flerårigt samarbete med Arbetsförmedlingen resulterade i ett mycket snabbt uppstartat pilotprojekt under tre månader med 14 långtidsarbetslösa deltagare under tiden november 2007 tom januari 2008. Syftet med projektet "Nya möjligheter" var att coacha och hitta vägar för deltagarna till att få nytt arbete, praktikplats eller ny utbildning. Efter utvärdering efter tre månader visade resultatet att 9 av 14 deltagare (64%) lyckats med detta.

BROAB Företagsgrupp | Ärtstigen 4 | 561 51 Huskvarna | Telefon: 036 – 13 95 95 | Mobil: 0708-80 45 50 | info@broab.nu
Publiceringsverktyg: KEYnet - Informationscentralen