Företag i samverkan

Vision

BROAB som vilar på en kristen värdegrund vill vara en mötesplats och resurs för företagare och arbetssökande som fyller behov och bygger bra relationer på ett förtroendefullt sätt.

Mål

BROAB har som mål att arbeta långsiktigt med företagsutveckling, marknadsföring och resursförsörjning.

BROAB Företagsgrupp | Ärtstigen 4 | 561 51 Huskvarna | Telefon: 036 – 13 95 95 | Mobil: 0708-80 45 50 | info@broab.nu
Publiceringsverktyg: KEYnet - Informationscentralen