Företag i samverkan

Pont du Gard Större bild på Pont Du Gard

Akvedukten Pont du Gard som ligger i Frankrike försåg en gång i tiden Nimes befolkning med vatten. Det är en lika vacker som otrolig vattenledningsbro byggd i tre våningar, 270 meter lång och 49 meter hög. Bron ingick i en 50 kilometer lång vattenledning från Euresflodens källföden till Nimes. Den försåg dagligen staden med 20 miljoner liter vatten. Pont du Gard ligger i sydfranska Nimes och uppfördes av den romerska fältherren Agrippa för mer än 2000 år sedan och ingår i världsarvet på Unescos prestigefyllda lista.

Visionen och symboliken med vattenledningsbron är att alla företagare i BROAB är unika och levande byggstenar som bär upp bron vilket gör det möjligt att betjäna många människor med förebilden att en hel stadsbefolkning i Nimes genom bron försågs med rent vatten som är livsnödvändigt för uppehälle och överlevnad.

BROAB Företagsgrupp | Ärtstigen 4 | 561 51 Huskvarna | Telefon: 036 – 13 95 95 | Mobil: 0708-80 45 50 | info@broab.nu
Publiceringsverktyg: KEYnet - Informationscentralen