Företag i samverkan

Information till arbetssökande

För att öka möjligheterna att få ett nytt arbete har BROAB  från hösten 2009 ett samarbete med två godkända leverantörer av coachningtjänster. BROAB har även kontakter med andra företag som arbetar med omställningar, samtalstjänst  mm. Målsättningen är att finna den bästa möjliga vägen till ett nytt arbete, även om det ibland kommer att ta tid genom praktikjobb eller studier. 

BROAB startades 1996 efter en period av 4 års erfarenhet av arbetslöshet, studier och praktik vilket idag är en stor tillgång och erfarenhet för att bemöta arbetssökande på ett förtroendefullt sätt. Under åren som gått har BROAB idéllt fått hjälpa många till jobb, vilket även resulterat i förtroendet att få arbeta med flera projekt med långtidsarbetslösa och sjukskrivna  i samarbete med Arbetsförmedlingen.

Se exempel på utförda uppdrag gällande coachning.

BROAB Företagsgrupp | Ärtstigen 4 | 561 51 Huskvarna | Telefon: 036 – 13 95 95 | Mobil: 0708-80 45 50 | info@broab.nu
Publiceringsverktyg: KEYnet - Informationscentralen